Welkom bij accuden.nl, de specialist in laptop accu's en adapters!

'Steeds meer huisafval in kledingbakken goede doelen'

Goededoelenorganisaties die textiel inzamelen voor hergebruik hebben in toenemende mate last van mensen die hun chemisch en huishoudelijk afval in kledingbakken dumpen. De kleding die ze ontvangen in openbare containers raakt zo ernstig vervuild, stelt de koepel Vereniging Herwinning Textiel (VHT). Dat schrijft Trouw.

Ingeleverd schoon textiel wordt hierdoor ongeschikt voor tweedehands verkoop of recycling. De situatie is zo nijpend dat de inzameling van kleding totaal dreigt te stagneren, zeggen de inzamelaars, waaronder marktleiders Leger des Heils en de stichting Sympany.

Koepel VHT stuurt maandag een brandbrief aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven (milieu, D66) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Afvalbeleid
Volgens de textielinzamelaars ligt het probleem voor een belangrijk deel aan het afvalbeleid van gemeenten. Die vragen burgers om afval gescheiden in te leveren en werken steeds vaker met toegangspasjes voor buurtcontainers. Ook laten zij burgers betalen voor afval.

Copyright © 2019 www.accuden.nl , Inc. All rights reserved.

Veilige betaling