Welkom bij accuden.nl, de specialist in laptop accu's en adapters!

Bezwaar wijziging uitvaartverzekering Yarden

Wil Yarden jouw uitvaartverzekering wijzigen en ben je het niet eens met de wijzigingen? Maak dan bezwaar en gebruik onderstaande voorbeeldbrief.

Aandachtspunten:

- Door een technisch probleem komen sommige leestekens (zoals ' en - ) en speciale tekens (zoals é) niet correct in de PDF- en textversie van de brief terecht. Gelieve de tekst daarom zelf nog te controleren en deze te verbeteren. Bovendien werkt de e-mailverzie van de brief ook niet goed. Wij werken aan een oplossing voor deze problemen. De Word-versie werkt wél.

- Controleer voordat je gebruik maakt van deze brief of in jouw polisvoorwaarden een zogenaamde 'en-blocclausule' staat. Deze clausule houdt in dat Yarden de overeenkomst eenzijdig kan wijzigen. Staat deze clausule niet in je originele polisvoorwaarden? Vermeld dan punt 1 in je brief. Staat deze clausule wel in je voorwaarden? Laat dan punt 1 weg. Let op: je moet hiervoor je originele polisvoorwaarden controleren!

Copyright © 2020 www.accuden.nl , Inc. All rights reserved.

Veilige betaling