Welkom bij accuden.nl, de specialist in laptop accu's en adapters!

Actie: Eigen bijdrage betaald door leverancier!

Pas op voor de acties bij zorgleveranciers!
Zelf ben ik al maanden zoekende naar de juiste hoortoestellen.
Na het traject huisarts - KNO-arts bleek ik in aanmerking te komen voor het uitproberen van hoortoestellen.
Als je dan kijkt waar jouw gecontracteerde leveranciers zitten met vaak hun eigen merken, zie je dat niet allen eenzelfde eigen bijdrage hanteren.
Zo kan je bijv. in testperiode vaststellen dat de Sonic type Enchant miniRite alleen nog met batterijen leverbaar zijn die elke 6-7 dagen verwisseld moeten worden. Uitwijken naar de milieu vriendelijker oplossing met Starkey type Muse IQi1000RIC-R betekend een direct ingaande extra eigen bijdrage voor oplader, bij de één € 190 en een ander € 225 naast je normale 25% eigen bijdrage vanuit je zorgverzekering. Ook hier verschillende leverancier bijdrage: één hanteert 2 x € 143 en de ander 2 x € 156,50
Dan de actie eigen bijdrage betaald door leverancier die was alleen geldig t/m 31-12-2019 en uitsluitend voor Starkey type Cheer met niet oplaadbare batterijen?!
Ook oppassen met je zorgverzekeraar in 2020. Als je de € 7,-- premieverhoging bij Ditzo niet wilt betalen verval je in hun Natura-polis met lagere zorgvergoeding hoortoestellen dus ook hogere eigen bijdrage. Ook zijn er minder gecontracteerde leveranciers en zelfs bij hulpmiddelen nog maar één digitale leverancier.
Beste mensen ik ben mijn verhaaltje kwijt en hoop dat de zorg niet nog verder uitgekleed wordt!

Copyright © 2020 www.accuden.nl , Inc. All rights reserved.

Veilige betaling