Welkom bij accuden.nl, de specialist in laptop accu's en adapters!

RIVM: Minder dan helft burgers heeft vertrouwen in corona-aanpak kabinet

Het vertrouwen van Nederlanders in het coronabeleid van de Nederlandse overheid daalt. Was in november nog 58 procent van de Nederlanders (zeer) positief over de aanpak van de overheid, was dat rond de jaarwisseling nog maar 45 procent.

Dat meldt het RIVM na onderzoek onder ruim 51.000 Nederlanders, dat in samenwerking met de GGD's werd uitgevoerd.

Ook als mensen Nederland vergelijken met andere landen, is de afname fors: waar ons land het in november volgens 43 procent van de Nederlanders (veel) beter deed dan andere landen, was rond de jaarwisseling nog maar 21 procent deze mening toegedaan.

Daarnaast hebben de deelnemers vergeleken met de vorige meting minder het idee dat de overheid verschillende maatschappelijke belangen goed afweegt (van 63 procent naar 55 procent) en haar besluiten goed toelicht (van 63 procent naar 56 procent).

Vier op de vijf Nederlanders gaan zich laten vaccineren
Het gaat om een groot onderzoek van het RIVM, de GGD's en de GGD GHOR Nederland, met als doel te ontdekken hoe mensen over de coronamaatregelen denken, wat hun drijfveren zijn om zich hier wel of niet aan te houden en wat de impact op mensen is. De recentste resultaten komen uit de negende meting. Die vond plaats van 30 december tot en met 3 januari.

Daaruit blijkt ook dat, in lijn met andere onderzoeken, een stuk meer mensen zich willen laten vaccineren: nu 80 procent, tegenover 62 procent in de voorlaatste meting. Onder ouderen is de vaccinatiebereidheid het grootst.

Verder is er volgens de onderzoekers nog steeds een breed draagvlak voor de coronamaatregelen. Daarmee lijkt er niet direct "sprake van 'coronamoeheid' in de zin dat de urgentie en naleving afneemt", aldus de onderzoekers.

In de kerstvakantie bezochten veel mensen elkaar
In de kerstvakantie was er wel een flinke toename van het aantal mensen dat elkaar bezocht: 73 procent van de deelnemers ontving minimaal één keer per week bezoek, tegenover 60 procent in november en 45 procent tijdens de eerste lockdown in april. Ook houdt nog maar 44 procent 1,5 meter afstand tijdens het bezoek, tegenover 56 procent in november.

Wel is het percentage mensen dat zich laat testen bij klachten flink gestegen: van 58 naar 66. Meer mensen bleven daarnaast thuis bij klachten: 44 procent, tegenover 32 procent bij de vorige meting.

Verder blijkt er sinds de strengere maatregelen weer sprake te zijn van een afname van het sociaal en mentaal welzijn, waarbij jongere mensen het slechtst scoren. "Dit kan een gevolg zijn van de geldende maatregelen (minder beperkingen in de zomer), maar ook van seizoenseffecten", aldus de onderzoekers.

Copyright © 2021 www.accuden.nl , Inc. All rights reserved.

Veilige betaling