Welkom bij accuden.nl, de specialist in laptop accu's en adapters!

Alleen D66, GroenLinks en PvdA halen (eigen) klimaatdoelen

Uit analyse van verkiezingsprogramma's van NU.nl bleek eerder dat grote politieke partijen ongeveer dezelfde klimaatdoelen stellen. Maar na doorrekening door planbureaus komen maandag grotere verschillen naar boven: slechts drie partijen stellen maatregelen voor waarmee het verwachte klimaatdoel van het nieuwe kabinet daadwerkelijk gehaald zou worden.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) bieden politieke partijen de mogelijkheid om in de aanloop naar de verkiezingen hun partijprogramma's te laten doorrekenen op kosten en effectiviteit, voor onder andere het klimaat en het milieu.

De resultaten zijn maandag gepubliceerd, maar tonen niet alle partijen. Het CDA, D66, GroenLinks, de SP, de PvdA en de ChristenUnie hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt. Onder andere de VVD heeft het verkiezingsprogramma niet laten doorrekenen.

Meeste partijen willen uitstoot ruim halveren
Het nieuwe kabinet staat voor een grote klimaatopgave. In lijn met een recente aangescherpte ambitie van de Europese Unie zal ook Nederland de uitstoot van broeikasgassen tot 2030 sterker moeten reduceren. Uit onze eerdere analyse van verkiezingsprogramma's bleek dat de meeste grote partijen vrij dicht op elkaar zitten: VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie stellen voor de uitstoot van broeikagassen (ten opzichte van 1990) met 55 procent terug te dringen. D66 en GroenLinks willen iets sneller: 60 procent reductie.

Opmerkelijk is dat de twee partijen die iets hoger inzetten een pakket van maatregelen voorstellen dat dat hogere emissiedoel ook zou realiseren (D66 precies 60 procent, GroenLinks 63 procent). Van de overige partijen stelt alleen de PvdA een sluitend pakket voor, dat zou resulteren in een 55 procent lagere uitstoot in 2030.

Met de plannen van ChristenUnie en SP zou de uitstoot respectievelijk 52 en 53 procent dalen, terwijl het CDA blijft steken op een reductie van 46 procent.

Voor de SP geldt misschien wel dat het doel uit het verkiezingsprogramma wordt gehaald. Daarin staat dat de SP in 2030 'halverwege' het doel voor 2050 wil zijn. De Europese Unie en Nederland willen in 2050 klimaatneutraal zijn, dus halverwege zou een 50 procent reductie kunnen betekenen in 2030. Maar dat doel is niet in lijn met de Europese ambitie - en daarmee lager dan het verwachte klimaatdoel van het nieuwe kabinet.

Copyright © 2021 www.accuden.nl , Inc. All rights reserved.

Veilige betaling