Welkom bij accuden.nl, de specialist in laptop accu's en adapters!

VS willen Afghaanse regering en Taliban naar de onderhandelingstafel dwingen

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft een dwingend voorstel gedaan tot vredesoverleg tussen de Afghaanse regering en de Taliban. Het beraad zou onder leiding van de Verenigde Naties moeten worden gehouden in Turkije. Dat blijkt uit berichtgeving door het Afghaanse TOLOnews en The New York Times.

Het doel van het vredesoverleg zou vermindering van gewelddadigheden gedurende drie maanden zijn. Uiteindelijk moet dat leiden tot een staakt-het-vuren.

In een felle brief aan Ashraf Ghani, de president van Afghanistan, roept Blinken hem op leiderschap te tonen. Hij stelt dat de regering-Biden het vertrouwen kwijt is geraakt door de haperende vredesbesprekingen tussen de machthebbers in Kaboel en de Taliban-opstandelingen.

Blinken vraagt Ghani de harde toon die de Amerikaanse minister aanslaat tot zich te laten doordringen omdat die de Amerikaanse frustratie over de gang van zaken reflecteert. Washington vindt dat Ghani zich onbuigzaam opstelt en daarmee het vredesproces verstoort. Het bestaan van de brief is tegenover de New York Times bevestigd door functionarissen in de VS en Afghanistan.

Blinken schreef ook dat de VS nog niet hebben besloten of ze de resterende 2.500 Amerikaanse militairen voor 1 mei terughalen uit Afghanistan, zoals ruim een jaar geleden met de Taliban is afgesproken. Dat akkoord baande de weg voor vredesbesprekingen tussen de rebellen en de Afghaanse regering, maar sinds de start in september is er geen vooruitgang geboekt. De gesprekken lopen steeds vast op onderwerpen als de uitwisseling van gevangenen en terugdringing van het geweld.

Copyright © 2021 www.accuden.nl , Inc. All rights reserved.

Veilige betaling